Mae Menter Iaith Conwy yn gweithio mewn partneriaeth efo Canolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn a Phentrellyncymer (Canolfan yr Awdurdod Lleol) i gynyddu’r nifer o Siaradwyr Cymraeg yn y maes awyr agored. Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc (18+)hyfforddi yn y maes trwy leoliad gwaith am flwyddyn, tra hefyd yn ennill cymwysterau drwy nawdd y canolfannau a Menter Iaith Conwy.

Yn draddodiadol mae’r Ganolfan wedi denu pobol o du hwnt i’r ffin felly mae hwn yn gam pwysig ymlaen. Buasai’n wych pe tai siaradwyr Cymraeg o bob rhan o Gymru yn ceisio am y swydd gyffrous yma.

HysbysebNBH copy