Mae Mentrau Iaith Cymru (MIC) yn falch iawn o gyhoeddi ymgyrch newydd ar gyfer 2024 sef Dyblu’r Defnydd. Bwriad yr ymgyrch yw agor sianel gyfathrebu gyda’r cyhoedd i gasglu syniadau am gyfleoedd i gynyddu’r defnydd o Gymraeg yn gymunedol.