Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i arwain y gwaith strategol o gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam

Cyflog:  £28,000 – £35,000 (yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad) + pensiwn

Cytundeb parhaol : Oriau: 37 awr yr wythnos. Rydym yn gweithredu polisi gweithio hybrid ynghyd â phatrymau gwaith hyblyg. 

Lleoliad: Mae swyddfa’r Fenter wedi’i lleoli yn yr Wyddgrug

Cais drwy lythyr a CV erbyn hanner dydd, Dydd Llun 12fed Chwefror 2024

Am fwy o fanylion ewch at:

 www.menterfflintwrecsam.cymru

neu e-bostiwch:

 gwybod@menterfflintwrecsam.cymru  

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Gill Stephen ar 01352 744040

Swydd Ddisgrifiad: https://menterfflintwrecsam.cymru/cms/wp-content/uploads/2024/01/Swydd-ddisgrifad-Prif-Swyddog-2024.pdf

Manylion Person: https://menterfflintwrecsam.cymru/cms/wp-content/uploads/2024/01/Manylion-Person-Prif-Swyddog-2024.pdf