Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

*Swydd Newydd* – Swyddog Ardal Wledig Sir Conwy a Sir Ddinbych (Ardaloedd Uwch Aled, Bro Aled a Llanrhaeadr yng Nghinmeirch)

Prif Gyfrifoldebau’r Swydd: Cynorthwyo a datblygu Pwyllgorau Ardal; Uwch Aled a Bro Aled, Sir Conwy; a Llanrhaeadr yng Nghinmeirch a Prion, Saron, Nantglyn a’r ardal yn Sir Ddinbych. Cynorthwyo Aelwydydd a Chlybiau Ieuenctid ar y cyd efo’r Urdd a Gwasanaeth Ieuenctid...

*Swydd newydd* – Swyddog Tai ac Eiddo dan arweiniad y Gymuned

gyda Menter Iaith Conwy Mae’r Cynllun yma wedi cael ei sbarduno gan y sefyllfa o ran tai yn Ardal Penmachno sy’n tanseilio’r gymuned a’r Gymraeg. Yn ôl arolwg defnydd tai mae 36% o eiddo'r ardal yn wag neu yn dai gwyliau. Mae Menter Iaith Conwy wedi sefydlu Pwyllgor...

Haf o gerddoriaeth Gymraeg gyda’r Mentrau Iaith

Mae trefi Cymru wedi bod yn fwrlwm o gerddoriaeth Gymraeg yn barod yr haf hwn, wrth i’r Mentrau Iaith gynnal 6 o wyliau eleni, mewn trefi dros Gymru.  Ac mae o leiaf 4 i ddod yn ystod yr haf hwn gyda 2 arall yn yr Hydref a’r gaeaf!  Mae Mentrau Iaith Cymru’n...

Agoriad Mawr Llwybr Cwm-Rhyd-y-Rhosyn ar faes Eisteddfod yr Urdd gyda Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones ar 27 Mai

Mae’r Mentrau Iaith yn dathlu 50mlynedd ers rhyddhau recordiadau Cwm-Rhyd-y-Rhosyn gyda llwybr arbennig trwy’r Cwm ar eu stondin yn faes Eisteddfod yr Urdd eleni. Bydd Agoriad Mawr gyda Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones ddydd Llun, 27 Mai am 11yb ar stondin Mudiad...

Cyhoeddi manylion llawn Gŵyl Tawe 2024

Mae Menter Iaith Abertawe wedi cyhoeddi’r manylion llawn ar gyfer Gŵyl Tawe 2024 ar ddydd Sadwrn yr 8fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Yn ymuno gyda’r rhaglen cerddoriaeth fyw bydd Alffa, Rogue Jones, ac yn cloi’r diwrnod, Das Koolies. Mae...

Digwyddiadau