Neges i ddymuno Nadolig Llawen a gwell blwyddyn ar gyfer 2022! Diolch am dy gefnogaeth ar hyd y flwyddyn ddiwethaf – ac edrychwn ymlaen at ddarparu llu o gyfleoedd i gael defnyddio’r Gymraeg eto yn 2023!

Bydd swyddfa MIC ar gau o Rhagfyr 24 – Ionawr 4ydd