Mae canfyddiadau adroddiad diweddar yn dangos bod datblygiad Canolfan Soar wedi arwain at draweffaith gref ar yr economi leol ym Merthyr Tudful. Cyfrannodd y Ganolfan £594,100 – £608,537 i’r economi leol yn 2014 ac amcangyfrifir mai cyfanswm y traweffaith economaidd a...