Llinell ffôn newydd o'r sector gwirfoddol yng Nghymru yw Cynllun Cyfaill Cymru sy'n cysylltu pobl sydd wedi'u heithrio'n ddigidol, gyda gwasanaethau cyfeillio yn ystod y pandemig. Pleser yw medru datgan bod partneriaeth o fudiadau gwirfoddol yn cynnwys CGGC wedi bod...