Newyddion

Cyfarchion yr Ŵyl a Swyddfa Newydd

Cyfarchion yr Ŵyl a Swyddfa Newydd

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth y Mentrau Iaith a Mentrau Iaith Cymru. Wrth ddathlu blwyddyn newydd, bydd MIC yn dechrau cyfnod mewn lleoliad newydd hefyd. O fis Ionawr ymlaen bydd modd ffeindio MIC yn hen fanc HSCB ar sgwar Llanrwst, sef adeilad newydd...

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Cyfarchion y Nadolig i chi oll! Mae sawl un o'r Mentrau Iaith wedi cau am gyfnodau dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Cysylltwch yn uniongyrchol gyda'ch menter i ddarganfod eu horiau agor dros y gwyliau. Eisiau dathlu'r 'Dolig yn Gymraeg? Dyma beth geirfa i...