Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth y Mentrau Iaith a Mentrau Iaith Cymru.

Wrth ddathlu blwyddyn newydd, bydd MIC yn dechrau cyfnod mewn lleoliad newydd hefyd. O fis Ionawr ymlaen bydd modd ffeindio MIC yn hen fanc HSCB ar sgwar Llanrwst, sef adeilad newydd Menter Iaith Conwy: 22 y Sgwar, Llanrwst, LL26 0LD. Croeso i chi alw heibio i ddweud helo.

Bydd swyddfa Mentrau Iaith Cymru ar gau rhwn Rhagfyr 24ain a Ionawr yr 2il. (Gwiriwch oriau cau eich Menter Iaith leol yn uniongyrchol gyda nhw drwy eu dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol.)

A chofiwch ddathlu’r ‘Dolig yn Gymraeg!