Mae Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful, y sefydliad sy’n arwain Canolfan Iaith Gymraeg, Canolfan Soar a’r theatr gymunedol, Theatr Soar, wedi ei dyfarnu ag achrediad sy’n bodloni Safon Buddsoddwyr mewn Pobl, gan arddangos ymrwymiad y Ganolfan i berfformiad uchel...