Mae Mentrau Iaith Cymru wedi ennill y Marc Elusen Dibynadwy Lefel 1 gan gydnabod y gwaith rhagorol y mae’n ei wneud fel sefydliad trydydd sector yng Nghymru. Dyma'r ail waith iddynt fod yn llwyddiannus, gyda'r broses hwn sydd yn digwydd bob tair mlynedd. Dywed Dewi...