Newyddion

Ar eich Marciau – Hybu’r Gymraeg yng Nglybiau Chwaraeon Ceredigion

Ydych chi’n aelod o glwb chwaraeon yng Ngheredigion? Mae Cered a Ceredigion Actif am i chi ffurfio tîm i gynrychioli eich clwb yng nghystadleuaeth cwis newydd sbon i glybiau chwaraeon y sir o’r enw “Ar Eich Marciau”. Cwis chwaraeon dwyieithog wedi'i anelu at oedolion...

Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn arwain at Gigs Llwyddiannus

Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn arwain at Gigs Llwyddiannus

Gigs Cantre'r Gwaelod - elusen newydd sy'n trefnu gigs cerddorol yn Aberystwyth - diolch i gyfleoedd yr Academi Arweinyddiaeth Gymunedol. Mewn partneriaeth â Theatr Felinfach, sefydlodd Cered Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn 2016 gyda'r prif nod o ddatblygu sgiliau...

Y Mentrau Iaith yn denu dros £100,000 i arloesi

Y Mentrau Iaith yn denu dros £100,000 i arloesi

Mae pump o’r Mentrau Iaith wedi derbyn grantiau gwerth £105,449.63 o Grant Arloesi Llywodraeth Cymru, rhan o’r strategaeth y Llywodraeth i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg i filiwn erbyn y flwyddyn 2050. Newyddion cyffrous iawn i’r Mentrau Iaith gyda’r prosiectau i...