Menter Iaith Gwyneddd

Uned Hyrwyddo Iaith,Pencadlys Cyngor Gwynedd,Stryd y Jêl,Caernarfon,Gwynedd,LL54 5LL
hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru
01286 679452