Deddfwriaeth / Siarter yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol / Cyngor Ewrop 1992