Cartwn Magi Ann yn bwyta jeli at ddefnydd marchnata