Mae Menter Iaith Abertawe wedi cyhoeddi’r manylion llawn ar gyfer Gŵyl Tawe 2024 ar ddydd Sadwrn yr 8fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Yn ymuno gyda’r rhaglen cerddoriaeth fyw bydd Alffa, Rogue Jones, ac yn cloi’r diwrnod, Das Koolies. Mae Alffa yn ddeuawd ffrwydrol sy’n cynnig profiad cyffrous a chynhyrfus i’r gwrandäwr gyda’u brand unigryw o roc trwm, tra bod Rogue Jones yn dychwelyd i’r ŵyl wedi ennill Gwobr Cerddoriaeth Cymraeg 2023 ar gyfer eu record “Dos Bebés” ers eu perfformiad cofiadwy yn y digwyddiad llynedd. Mae Das Koolies yn cynnig storm o techno meddwol gan bedwar o’r Super Furry Animals – Huw Bunford, Cian Ciarán, Daf Ieuan and Guto Pryce – gan berfformio traciau o’u halbwm cyntaf amrywiol, DK.01.

Mae’r artistiaid sydd eisoes wedi eu cyhoeddi i berfformio ar draws llwyfan awyr agored Cymru Greadigol a’r llwyfan Coleg Gŵyr Abertawe yng nghalon yr amgueddfa yn cynnwys Bitw, Breichiau Hir, Ci Gofod, HMS Morris, Kim Hon, Mellt, N’Famady Kouyaté, Parisa Fouladi, a Worldcub.

Bydd yr ŵyl hefyd yn ehangu i ail ddiwrnod am y tro cyntaf eleni, gyda pharti cloi yn digwydd yn y Bunkhouse ar nos Sul y 9fed o Fehefin gyda Melin Melyn a’u cyfuniad unigryw o surf-rock, gwerin a phop seicedelig. Yn ymuno gyda Melin Melyn ar y bil yma bydd y seren pop Celtaidd Mali Hâf, a Y Dail gyda’u geiriau ffraeth a chyfansoddi heintus. Mae dros hanner y tocynnau yn barod wedi eu gwerthu ar gyfer y digwyddiad yma, ac maent ar gael i brynu fan hyn.

Mae rhestr chwarae yn cynnwys yr holl artistiaid sy’n chwarae dros gyfnod y penwythnos ar gael fan hyn.

I gychwyn y digwyddiad ar fore dydd Sadwrn bydd sioe theatr ryngweithiol i deuluoedd gan Familia de la Noche – oes gen ti dy gyhyrau’n barod a dy naid seren orau wedi’i berffeithio? Os felly, mae’n amser ymuno gyda’r Trychfilod a’r Campau Campus!Gyda cherddoriaeth newydd gan HMS Morris a digonedd o dafod yn y boch, ymunwch â ni am hanner awr o ddwli swreal. Ar  Lwyfan y Warws bydd hefyd amrywiaeth o berfformiadau gan ysgolion lleol gan gynnwys corau, grwpiau dawns, ac offerynwyr.

Bydd cyntedd yr amgueddfa yn cynnwys stondinau a gweithgareddau gan bartneriaid megis Coleg Gŵyr Abertawe, Siop Tŷ Tawe, Oriel y Mission, Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe, Addysg Oedolion Cymru, a Cymdeithas Yr Iaith. Bydd yr artist Rhys Padarn eto yn cynnig gweithdai yn galluogi plant i greu gwaith celf arbennig ar gyfer yr ŵyl yn ei arddull unigryw Orielodl, a bydd sesiynau blasu ar gyfer grŵp Ti a Fi newydd yr amgueddfa, Twts Tawe.

Mae’r ŵyl yn rhad ac am ddim a bydd yn rhedeg rhwng 10:00 a 21:00. Mae’r digwyddiad wedi ei drefnu gan Menter Iaith Abertawe gyda chefnogaeth gan ei brif bartneriaid, Amgueddfa Cymru, Cyngor Abertawe, Coleg Gŵyr Abertawe, Llywodraeth Cymru a Chymru Greadigol, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, a’r Bunkhouse.

Ymholiadau: swyddfa@menterabertawe.org