Bydd swyddfa MIC ar gau o Rhagfyr 24 – Ionawr 4ydd