Mae’r gyfres lwyddiannus o deithiau tywys ‘Ar Droed’ yn parhau.