Er mwyn dathlu penblwydd y fenter yn 20ain oed, mae Menter Caerdydd yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r Gymraeg yn y brif ddinas ers 1998.

Ewch i wefan Menter Caerdydd i ddarganfod mwy.

Fel rhan o’r dathliadau mae nhw hefyd yn rhannu llun o archifau’r fenter ar yr 20fed o bob mis. Oeddech chi yn un o’r plant yn rhannu llwyfan gyda Gethin Jones yn y Tafwyl cyntaf?!

tafwylmochgeth-640x422

Dilynnwch #MC20 ar y cyfryngau cymdeithasol am luniau o’r 20 mlynedd diwethaf.