TEMPLED Asesiad Risg Cymal Ras yr iaith

Asesiad Risg sydd angen ei gwblhau ar gyfer pob cymal unigol yn dangos y risgiau amrywiol sydd ar hyd y llwybr a pha gamau sydd wedi eu cymryd i leihau risg hwnnw