Dyma gipolwg ar rai o’r digwyddiarau mae’r Mentrau Iaith yn eu cynnal i ddathlu’r Nadolig a’r Flwyddyn Newydd dros Gymru gyda Sion Corn Cymraeg mewn rhai mannau!
Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau’r Mentrau cysylltwch gyda’ch menter leol.