Rydym wedi cydweithio gyda Phrifysgol Bangor i greu pecyn fydd yn rhoi cymorth i gymunedau ar hybu’r defnydd o’r Gymraeg ar lawr gwlad gan ddefnyddio esiamplau o gymunedau gwahanol yng Nghymru.