Swydd i berson sy'n meddu ar y gallu i weithio'n strategol ac ymarferol i gydlynu, darparu a rheoli gweithgarwch a chyfleoedd cymdeithasol cyfrwng Cymraeg i bobl ifanc y Sir, er mwyn annog perchnogaeth a defnydd o'r iaith Gymraeg. Mae profiad o waith ieuenctid yn...