Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau cyffrous. Swydd llawn amser am gyfnod penodol o flwyddyn gyda’r...