CYDLYNYDD MENTER GORLLEWIN SIR GÂR (rhan amser – 20 awr yr wythnos) Cyflog: Graddfa E, Pwynt 19-22 (£18,746-£21,268) pro-rata ac yn ddibynnol ar brofiad. Cytundeb: Fydd yn cael ei adolygu’n flynyddol hyd at ddiwedd Rhagfyr ‘19 Lleoliad: Wedi ei lleoli yng...