Ar Chwefror 15fed, 2018 cyhoeddod Menter Bro Dinefwr eu wedi bod yn llwyddiannus gyda chais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo. Drwy raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT2) y Gronfa Loteri Fawr,...