Profiad braf eithriadol yn Wrecsam ddoe wrth i dros fil o bobl ymuno yn nathliadau Dydd Gŵyl Dewi a drefnwyd gan Fenter Iaith Maelor mewn cydweithrediad â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Roedd y dref dan ei sang gyda baneri Cymru a chennin Pedr wrth i bobl o bob...