Newyddion

Galw am Gwmni Adnoddau Dynol

Galw am Gwmni Adnoddau Dynol

Gwahoddir Ceisiadau gan Gwmnïau Cymwysedig ar gyfer Tendr Cefnogaeth Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni allanol er mwyn: Cysoni cytundebau, llawlyfrau a pholisïau Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Diweddaru llawlyfr polisïau...

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn gwahodd cwmniau i dendro i ddarparu cefnogaeth: Marchnata a Chyfathrebu Adnoddau Dynol Yn ddelfrydol, bydd y cwmniau llwyddiannus yn gallu darparu'r wasanaeth yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae briffiau y ddwy dendr isod. Briff...