Newyddion

Galw Bandiau Ifanc Cymru

Cyfnod Ymgeisio ar gyfer Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2016 yn awr ar agor Rydym ni, C2 Radio Cymru, a Maes B yn chwilio am fandiau newydd ifanc Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2016, sy’n cael ei lansio heddiw. Mae cystadleuaeth Brwydr y...

Cyfraniad Neilltuol Rhian Davies i Sir y Fflint

Cyfraniad Neilltuol Rhian Davies i Sir y Fflint

Dathlu cyfraniad neilltuol Rhian Davies i gymunedau Sir y Fflint. Enwebwyd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint yn ddiweddar ar gyfer gwobr Dathlu Gwirfoddoli yr FLCV (Cyngor Gwirfoddoli Lleol Sir y Fflint) mae’r wobr yn cydnabod cyfraniad...