Mewn sesiwn stori a chân arbennig i ddisgyblion Ysgol Bro Alun, Gwersyllt, wedi’i drefnu gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ar ddydd Gwener y 9fed o Fawrth rhwng 1.30 a 2.30pm, bydd Eluned Morgan, Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn cyfarfod â’r cymeriad...