Newyddion

Gemau Fideo a’r Gymraeg

Gemau Fideo a’r Gymraeg

Gyda biliynau o bob oed dros y byd yn treulio oriau y dydd yn chwarae gemau, sut mae manteisio ar y diwydiant i gynyddu defnydd a chodi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg a Chymreictod? Mae tua 37 miliwn o bobl yn y DU yn unig yn treulio'u hamser sbar yn chwarae gemau fideo....

Menter Iaith Sir Caerffili ar restr fer Gwobrau Elusennau Cymru

Menter Iaith Sir Caerffili ar restr fer Gwobrau Elusennau Cymru

Mae Menter Iaith Sir Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer olaf ar gyfer y wobr Defnydd Gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhelir ar 15 Tachwedd. Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn gynllun newydd sbon gan CGGC sy'n cydnabod ac yn dathlu'r cyfraniad...