Gwirfoddoli Mewn Digwyddiad

Mae digwyddiadau’n cael eu cynnal a’u cefnogi gan y Mentrau yn gyson trwy’r flwyddyn – Ras yr Iaith, gwyliau cymunedol, gorymdeithiau Gŵyl Ddewi a digwyddiadau achlysurol – ac mae cefnogaeth gwirfoddolwyr yn greiddiol i hyn.

Stiwardiaid ar gymal Wrecsam Ras yr Iaith 2018

Stiwardiaid ar gymal Wrecsam Ras yr Iaith 2018

Rhai cyfrifoldebau

  • Stiwardio digwyddiad
  • Gwerthu tocynnau
  • Rheoli llwyfan
  • Bod ar bwyllgor trefnu digwyddiad
Stiwardiaid gwirfoddol Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin

Stiwardiaid gwirfoddol Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin