Bydd stondin y Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd yn llawn gweithgareddau i blant a phobl ifanc.

O sesiynau stori a chân gyda Magi Ann i’r plantos bach i sesiynau dawnsio stryd ac Ukelele i’r rhai hŷn. Bydd rhywbeth sydd at ddant pawb. Dewch am hwyl a sbri i stondin y Mentrau Iaith!

A dyma’n hamserlen ni!