Polisi Diogelu Data MIC

4.1.5 & 8.1.6<br /> Mae peiriant 'shredder' er mwyn gwaredu ar ddogfennau'n ddiogel yn swyddfa Llanrwst a Chaerfyrddin - hyn wedi nodi fel gweithred