2019 – Rhybudd Preifatrwydd Staff, Gweithwyr, Contractwyr a Gwirfoddolwyr