2019 – Llythyr yn newid telerau ac amodau cyflogaeth