Dod o hyd i Fenter

Rhanbarth y Gogledd

Menter Iaith Môn

Menter Iaith Maldwyn

Menter Iaith Gwyneddd

Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Menter Iaith Sir Ddinbych

Menter Iaith Conwy

Rhanbarth y De-Ddwyrain

Menter Iaith Bro Morgannwg

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Menter Iaith Merthyr Tudful

Menter Iaith Casnewydd

Menter Iaith Sir Caerffili

Menter Caerdydd

Menter Bro Ogwr

Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Rhanbarth y De-Orllewin

Menter Gorllewin Sir Gâr (Swyddfa Castell Newydd Emlyn)

Menter Gorllewin Sir Gâr (Swyddfa Caerfyrddin)

Menter Sir Benfro

Menter Cwm Gwendraeth Elli

Cered (Menter Iaith Ceredigion)

Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Menter Iaith Brycheiniog a Maesyfed

Menter Dinefwr

Menter Iaith Abertawe