Ers 10 mlynedd bellach rydym yn dathlu diwrnod Shwmae / Su’mae a’r Gymraeg ar y 15fed o Hydref.

Sut wyt ti’n dathlu eleni? Dyma rai gweithgareddau mae’r Mentrau Iaith yn eu cynnal.

Cerddoriaeth
13/10 – Sesiwn Werin Tŷ Tawe am 7yh
13/10 – Gig Bwncath, Canolfan Celfyddydau Pontardawe
15/10 – The Gentle Good a Melda Lois, Tyn y Tŵr, Baglan


Sesiynau sgwrsio
Trwy’r wythnos – Caffi Cymraeg, Castell Nedd Port Talbot

10/10 – Coffi Cymraeg, Theatr y Torch, Aberdaugleddau am 11yb

11/11 – Coffi a Chlonc, Caffi Mannings, Y Wesh, Abergwaun am 2yp

11/11 – Caffi Cymraeg, Foxtroy House, Tondu

13/10 – Coffi a Chlonc, Celfyddydau SPAN Arts, Arberth am 10:30yb

13/10 – Bore Coffi Pontardawe

13/10 – Shwmae a Siarad, Cwtsh Coffi, Castell Newydd Emlyn

14/10 – Caffi Bore Sadwrn, Tŷ Tawe

16/10 – Paned a Sgwrs Corwen

17/10 –Paned a Sgwrs gyda siaradwr gwadd, Caffi’r Atom, Caerfyrddin

17/10 – Coffi a Chlonc Shwmae, y Cartws, Llandudoch, 2yp

18/10 – Paned a Phapur, Taith Amgueddfa Wlân, Drefach Felindre


Sesiynau i blant
11/10 – Amser Stori Shwmae, Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd am 10:15yb
11/10 – Amser Stori Shwmae, Llyfrgell Trefdraeth am 1:30yp

14/10 – Bore Hwyl Meidrim, Neuadd Ieuenctid Meidrim

14/10 – Newydd i Ni / New2U, sesiwn swapio tegannau, gwisgoedd, dillad yn yr Atom, Caerfyrddin


Gweithgareddau i’r teulu cyfan
10/10 – Cyfansoddi cân gydag Arfon Wyn, Neuadd y Dref Llangefni


Byddwn ni hefyd yn dathlu trwy neu 3 pheth yn y Gymraeg. Beth wyt ti am wneud? Dyma rai syniadau i ti!


Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru dy 3 pheth, cer i wefan Shwmae/Su’mai!