Mi fydd cyfarfod agored yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 26ain o Hydref i drafod y Gymraeg ar y Glannau. Bydd y cyfarfod yn cymryd lle yng Nghapel Seilo yn Llandudno rhwng 10yb – 3yp. Bwriad y cyfarfod yw i drafod y materion canlynol

  • Darpariaeth gofal plant trwy’r Gymraeg
  • Gweithgareddau a digwyddiadau cymunedol Cymraeg
  • Oes angen am gweithgareddau Cymraeg?

conwyhydref2013