2.1 Adroddiad Blynyddol MIC 2016-17

2.1.2 Cyflwyno gwaith MIC o’r wefan

2.3 Llythyr cynnig MIC 2017-18

2019 – Cymalau ychwanegol i’r cytundeb cyflogaeth

2019 – Cytundeb achlysurol

2019 – Cytundeb ad-dalu costau hyfforddiant

2019 – Cytundeb cyflogaeth (cynllun gofal)

2019 – Cytundeb cyflogaeth Gorff 19

2019 – Cytundeb llawrydd (trwy gwmni)

2019 – Cytundeb llawrydd (unigolyn)

2019 – Cytundeb Rhannu Data

2019 – Ffurflen arfarniad blynyddol

2019 – Ffurflen dychwelyd i’r gwaith ar ôl salwch

2019 – Geiriad cyflwyno’r cytundeb a llawlyfr newydd

2019 – Llawlyfr Staff

2019 – Llythyr cynnig swydd

2019 – Llythyr gwahoddiad i wrandawiad cwyn

2019 – Llythyr gwahoddiad i wrandawiad disgyblu

2019 – Llythyr secondiad

2019 – Llythyr yn atal o’r gwaith

2019 – Llythyr yn derbyn cais i weithio’n hyblyg

2019 – Llythyr yn derbyn ymddiswyddiad

2019 – Llythyr yn diweddu cyflogaeth

2019 – Llythyr yn gwrthod cais i weithio’n hyblyg

2019 – Llythyr yn newid telerau ac amodau cyflogaeth

2019 – Llythyr yn rhoi rhybudd disgyblu

2019 – Mynegai

2019 – Rhybudd Preifatrwydd Staff, Gweithwyr, Contractwyr a Gwirfoddolwyr

2021-22 Ail Iaith – Rownd 3 (cynnwys atebion)

2021-22 Cwis Dim Clem AIL IAITH Rownd 2

2021/22 Cwis Dim Clem RHANBARTHOL pp

7 côd ymddygiad NOLAN

8.1.2 Cyfeiriadau swyddfeydd

8.2 Poster cyfarwyddiadau

8.7 Manylion yr adeilad

8.7 Poster ailgylchu

Adborth Digwyddiad Cenedlaethol

Adborth Hyfforddiant

Adeilad Yr Atom

Adroddiad / Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg Aman Tawe 2014

Adroddiad / Adroddiad Blynydd 2014 – 15 Strategaeth Iaith Fyw Iaith Byw / Llywodraeth Cymru 2015

Adroddiad / Adroddiad Blynyddol 2014-15 Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Adroddiad / Canllaw / Mesur Canlyniadau / MIC / Llywodraeth Cymru 2015

Adroddiad / Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y Gymraeg a Datblygu Economaidd / Llywodraeth Cymru 2014

Adroddiad / Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cymunedau Cymraeg / Llywodraeth Cymru 2013

Adroddiad Blynyddol / Tafwyl / Fersiwn Gymraeg / 2015

Adroddiad Blynyddol / Tafwyl / Fersiwn Saesneg / 2015

Adroddiad Blynyddol MIC 19-20

Adroddiad Blynyddol MIC 2016-17

Adroddiad Blynyddol MIC 2017-18

Adroddiad Blynyddol MIC 2018-19

Adroddiad Blynyddol MIC 2020-21

Aelodau Cyfarwyddwyr MIC

Agenda Cyfarfod Cenedlaethol 27.11.19

Agenda Cyfarfod Cenedlaethol Bwrdd Rheoli 26.2.20

Ail hanner Cyflwyniad – hen

Ail Hysbysebiad: Swyddog Datblygu Rhan Amser Cyfnod Mamolaeth Fflint a Wrecsam

Anfoneb Theatr Hafren

Anfoneb Yr Atom

Arlein / Cyflwyniad Mesur Effeithiolrwydd Marchnata Arlein 2014

Arwyddair MIC

Asesiad Risg – gigs – Ty Tawe, MI Abertawe

Asesiad Risg – Stondin Eisteddfod

Asesiad Risg a Chynllun Cymal – Enghraifft Bethesda 2016

Asesiad Risg Bygi Heini (Covid19) – Caerdydd

Asesiad Risg Clwb Carco – RhCT

Asesiad Risg Clwb Clonc a Cherdded – BGTM

Asesiad Risg Cymorth Cyntaf Menter maint “Arferol”

Asesiad Risg Digwyddiad Cenedlaethol

Asesiad Risg Helfa Drysor (cynnwys Covid19) – MGSG

Asesiad Risg Sioe Fawr

Asesiad Risg Taith Gerdded – Caerffili

Asesiad Risg Taith Gerdded – Hunaniaith

Asesiad Risg Taith Gerdded (Cymraeg) – Caerdydd a’r Fro

Asesiad Risg Taith Gerdded (Saesneg) – Caerdydd a’r Fro

Asesiad Risg yn y Gweithle – Sir Ddinbych

Asesu Risg wrth ddychwelyd i’r gweithle & trefnu gweithgareddau 9.6.21

Astudiaeth Achos – Clybiau Pel-droed a Phel-rwyd (Menter GSG)

Astudiaeth Achos – Dawnsio Stryd (Menter GSG)

Astudiaeth Achos – Dysgwyl (Menter Brycheiniog a Maesyfed)

Astudiaeth Achos – Hyfforddwyr Rygbi (CNPT)

Astudiaeth Achos – Minecraft (Cered)

Astudiaeth Achos – Profi (Menter GSG)

Astudiaeth Achos – Stafell Stwnsh (CNPT)

Astudiaeth Achos / Caniatâd Astudiaeth Achos / Mentrau Iaith Cymru 2016

Astudiaeth Achos / Canllawiau Creu / Mentrau Iaith Cymru 2016

Astudiaeth Achos Prosiect / Templed Enghreifftiol / Llywodraeth Cymru 2016-17

Atebion – Cwis Gweledol PP

Atebion – cwisys Sir Benfro a Cered

Atebion Cwis edrych nol ar 2021 PP

Atebion Rownd 1 2020-21

Atebion Rownd 1 2021-22

Atebion Rownd 3 2021-22

Awdurdodi Taliad

Bas data cysylltiadau

Bingo

Bingo Darllen

Bingo Darllen – hoff gymeriad llyfr

Bocswn – Cyflwyniad Menter Iaith Mon

Brawddeg polisi cwynion

Briff Cyfrifwyr

Cadarnhau Cyfrifwyr

Cais am Grant Mileniwm

Cais Bocswn MIConwy

Cais Cymuned Fideo Cymraeg

Cais Enghreifftiol Dewch i Ddathlu – Menter Iaith Maelor

Cais Llwyddiannus / Arian i Bawb (Loteri) Pwyllgor Ardal/ Menter Iaith Conwy 2015

Calendr Caredigrwydd

Canllaw / Enghraifft Cyfansoddiad Pwyllgor Ardal/ Menter Iaith Conwy 2015

Canllaw Asesu Risg Corau (Covid-19) gan y Gymdeithas Gorawl

Canllaw Brand Mwynhau’r Gymraeg

Canllaw Bwth Ffoto

Canllaw Datganiad i’r Wasg – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw E-gylchlythyr – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw Facebook – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw Gwefan – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw Gwisgo Magi Ann

Canllaw Instagram a Snapchat – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw Logo

Canllaw Logo Mentrau Iaith (2017)

Canllaw Map y Mentrau

Canllaw Posteri a Phamffledi – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw Twitter – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllaw Youtube – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Canllawiau – polisi Covid – Ty Tawe, MI Abertawe (Cymraeg)

Canllawiau – polisi Covid – Ty Tawe, MI Abertawe (Saesneg)

Canllawiau Brand MIC

Canllawiau Disgo Distaw

Canllawiau Magi Ann

Canva yn effeithiol – Top Tips

Capsiwl Covid – cyn oed ysgol

Capsiwl Covid – cynradd

Capsiwl Covid – oedolion

Capsiwl Covid – tud. 1

Capsiwl Covid tud. 10

Capsiwl Covid tud. 11

Capsiwl Covid tud. 12

Capsiwl Covid tud. 2

Capsiwl Covid tud. 3

Capsiwl Covid tud. 5

Capsiwl Covid tud. 6

Capsiwl Covid tud. 7

Capsiwl Covid tud. 8

Capsiwl Covid tud. 9

Capsiwl Covid tud.4

Cartwn DICW (Magi Ann) at ddefnydd marchnata

Cartwn DOLI (Magi Ann) at ddefnydd marchnata

Cartwn Magi Ann yn bwyta jeli at ddefnydd marchnata

Cartwn Magi Ann yn chwifio at ddefnydd marchnata

Cartwn Magi Ann yn sefyll ar gefndir gwyrdd at ddefnydd marchnata

Cartwn Magi Ann yn sefyll at ddefnydd marchnata

Cartwn PARTI Magi Ann at ddefnydd marchnata

Cartwn PERO (Magi Ann) at ddefnydd marchnata

Cartwn TEDI (Magi Ann) at ddefnydd marchnata

Cefndir poster lliw cymuned

Cefndir poster lliw dysgwyr

Cefndir poster lliw gwasanaeth

Cefndir poster lliw plant

Cefndir poster lliw pobl ifanc

Cefndir poster lliw teulu

Cefnogi Dysgwyr

Chwilair – Anifeiliad fferm

Chwilair – Anifeiliaid

Chwilair – Anifeiliaid y sŵ

Chwilair – Cerddoriaeth

Chwilair – Covid 19

Chwilair – Cymdeithasu

Chwilair – Cymru a Chymreictod

Chwilair – Enwau Lleoedd

Chwilair – Ffrwythau

Chwilair – Gŵyl

Chwilair – Llysiau

Chwilair – pêl droed

Chwilair – pêl droed – Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Chwilair – Waldo Williams

Chwilair – y Dywysoges Gwenllian

Chwilair – Yr Ardd

Chwilair Calan Gaeaf

Chwilair Caredigrwydd

Chwilair Chwaraeon

Chwilair Darllen

Chwilair Hydref

Chwilair Rygbi

Clwb Flogio: Sut i fynd ati – Eleri Griffiths

Clybiau Fideo – Llythyr Caniatad

Cofnodion Cyfarfod Bwrdd Rheoli 01-02-2018

Cofnodion Cyfarfod Bwrdd Rheoli 10-07-2018

Cofnodion Cyfarfod Bwrdd Rheoli 17-04-2018

Cofnodion Cyfarfod Cenedlaethol Bwrdd Rheoli 26.2.2020

Cofnodion Cyfarfod Eithriadol Bwrdd Rheoli 16-05-2018

Cofnodion Cynhadledd MIC Y Fenni

Cofnodion Grwp Marchnata

Coginio – Teisennau Pry Cop

Corpws Cenedlaethol Cymru

Crefft – Creu ffôn cwpan

Crefft – Cymru allan o fotymau

Crefft – Paentio Potiau

Creu – Diod Dewin

Creu – papbell

Creu – Plas Pryfed

Cronfa Loteri Fawr

Cwestiynau – edrych nol ar 2021 PP

Cwestiynau Gweledol (lluniau agos agos) PP

Cwestiynau Rownd 1 2020-21

Cwis – Amlinelliad Gwledydd Ewrop

Cwis – Amlinelliad Gwledydd Ewrop – Atebion

Cwis – Anagramau

Cwis – Atebion gwledydd Ewrop

Cwis – Atebion pa dafarn Môn

Cwis – baneri gwledydd y byd

Cwis – beth welwch chi?

Cwis – cyfieithiadau o ganeuon Cymraeg i’r Saesneg

Cwis – emojis caneuon Cymraeg

Cwis – emojis enwau llefydd

Cwis – emojis ffilmiau

Cwis – emojis ffilmiau 2

Cwis – emojis idiomau a diarhebion

Cwis – emojis selebs

Cwis – lluniau llefydd yng Nghymru

Cwis – llygaid pwy

Cwis – llythrennau logos bwyd a diod

Cwis – logos Cymru

Cwis – mathau o losin / da da a siocled

Cwis – mathau o losin / da da a siocled 2

Cwis – Pa dafarn ar Ynys Môn

Cwis – pa wledydd

Cwis – Pentrefi Môn mewn anagram Rownd 1

Cwis – pentrefi Môn mewn anagram Rownd 1 – Atebion

Cwis – Pentrefi Môn mewn anagram Rownd 2

Cwis – pentrefi Môn mewn anagram Rownd 2 – Atebion

Cwis – Pwy sy’n chwarae ble?

Cwis – Siocledi

Cwis – timoedd chwaraeon

Cwis – wynebau cyfarwydd sir Gâr

Cwis – wynebau cyfarwydd sir Gâr – atebion

Cwis Dim Clem – rownd 2, 2018

Cwis Dim Clem 2017

Cwis Dim Clem 2019 – Atebion Rownd 1

Cwis Dim Clem 2019 – Pwynt Pwer Cwestiynnau Rownd 1

Cwis Dim Clem 2019 – Taflen Ateb Rownd 1

Cwis Dim Clem Rownd 1 2021-22

Cwis Dim Clem Rownd 2 2021-22

Cwis Dim Clem Rownd 3 2021-22

Cwis Disco (cynnwys atebion)

Cwis Disco (gydag atebion) arall

Cwis Enwau Adar

Cwis Enwau Adar – atebion

Cwis Enwau Blodau

Cwis Enwau Blodau – atebion

Cwis Gwir neu Gau

Cwis i blant (cynnwys atebion)

Cwis Logos

Cwis Logos – atebion

Cwis Nadolig

Cwis Ysgol (pwynt pwer)

Cwis Ysgol (pwynt pwer)

Cwsi Dim Clem – ffeinal 2018

Cyd ddealltwriaeth MIC a Mudiad Meithrin

Cyfle i ddod i adnabod Hannah Roberts, Dysgwr y Flwyddyn 2016 yn well

Cyflwyniad – hen

Cyflwyniad Aman Tawe

Cyflwyniad ar gyfer blwyddyn 6

Cyflwyniad Blynyddoedd Cynnar – Owain Lloyd

Cyflwyniad Bro Dinefwr – ffrwd Cymraeg cynradd

Cyflwyniad Caerdydd

Cyflwyniad Caerdydd

Cyflwyniad Common Voice Cymraeg

Cyflwyniad Cymraeg i Blant

Cyflwyniad Cymunedol – Bro Dinefwr

Cyflwyniad Cynradd – MGSG

Cyflwyniad Digwyddiad Cenedlaethol 2017

Cyflwyniad GDPR

Cyflwyniad Grwp Busnes Y Bala

Cyflwyniad i wefan WordPress – Lowri Johnston (Ebrill 2017)

Cyflwyniad Iechyd a Diogelwch 2015

CYFLWYNIAD LLYWODRAETHIANT – Busnes Cymru Awst 2020

Cyflwyniad Magi Ann (25-11-21)

Cyflwyniad MCGE

Cyflwyniad MGSG

Cyflwyniad PACEY Cymru (25-11-21)

Cyflwyniad PP Cwis Dim Clem Rownd 2 2020-21

Cyflwyniad PP Darwin Gray i Diogelu Data

Cyflwyniad PQASSO

Cyflwyniad Saesneg – manteision dwyieithrwydd

Cyflwyniad Yr Urdd

Cylch Gorchwyl Marchnata

Cyllido/ Cyflwyniad i Cronfa’r Loteri Fawr/ 2015

Cymeriadau mewn sgwâr

Cymeriadau mewn sgwâr – atebion

Cymorth Iaith ar y we, Ema Williams Coop Cymru (22-11-21)

Cymraeg 2050

Cymraeg_Wcreineg

Cynllun Arbed Swyddi – Coronafeirws – Darwin Gray 30.03.2020

Cynllun Corfforaethol MIC 2016-19

Cynllun Ehangu Cenedlaethol Cwis Dim Clem 2019

Cynllun Gweithredol MIC 2018-19

Cynllun Manylion Ras yr Iaith 2018 *Saesneg*

Cynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg MIC / cefndir ac angen 2015

Cynllun Marchnad Lafur Cyfrwng Cymraeg MIC papur llawn / 2015

Cynllun Marchnata 2016-17

Cynllun Marchnata a Chyfathrebu

Cyswllt y Wasg

Cytundeb cyd weithio MIC a’r Urdd

Cytundeb Defnyddio Gwisg Magi Ann

Cytundeb Staff/ Llythyr Cynnig Swydd (cytundeb swydd)/ Menter GSG 2015

Damcaniaethau, disgwyliadau, dyfeisgarwch – Athro Colin Williams

Datblygiadau Diweddar: Marchnad Lafur Cymraeg

Deddf Llesian a’r Gymraeg (24-11-21)

Deddf Llesiant a’r Gymraeg

Deddfwriaeth / Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yr Hanfodion / Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2015

Deddfwriaeth / Mesur y Gymraeg / Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011

Deddfwriaeth / Rheoliadau Safonau’r Gymraeg / Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2015

Deddfwriaeth / Siarter yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol / Cyngor Ewrop 1992

Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol yn Effeithiol – Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Disco Cwis – canllawiau

Diweddariad Cymraeg Byd Busnes

Diweddariad MIC

Dogfen – Anaf yn y Gweithle

Dolen at gyflwyniad Alan Gwynant 2021

Dyfyniadau (llun) 2020-21

Dyletswyddau-a-Chyfrifoldebau-Ymddiredolwyr-a-Chyfarwyddwyr PP

e bost swyddogion maes

ebost gwahodd ysgolion 2020-21

Economic and Cultural Impact / Merthyr Tudful 2015l

Emojis – Atebion Pentrefi a threfi Maldwyn

Emojis – Atebion Plethyn

Emojis – Caneuon Plethyn

Emojis – Pentrefi a threfi Maldwyn

Employer Liability Insurance MIC 2022-23

Facebook MIC

FAQs Darwin Gray – Coronafeirws – 30.03.2020

Ffeinal Cwis Dim Clem 2018

Ffeithiau am – Y Ddaear

Fforwm Strategol Sirol – Sir Gâr

Fframwaith Gwirfoddoli yn Gymraeg

Ffurflen / Profforma Hitzargiak (Prosiect Hyrwyddo Ieithoedd Lleiafrifol drwy gasglu arfer da) /

Ffurflen Archebu Gwyliau -Templed (Bro Dinefwr)

Ffurflen Asesu Staff 2016

Ffurflen atebion Dim Clem lleol 2018

Ffurflen atebion Dim Clem sirol 2017

Ffurflen caniatad gwybodaeth staff

Ffurflen Cofrestru Rhedeg

Ffurflen Gofrestru Hyfforddiant Clybiau Fideo

Ffurflen Gofrestru i Sesiwn Hyfforddiant MIC

Ffurflen Noddi Dwyieithog Ras yr Iaith

Ffurflen Ysgolion Rownd 2 2018

Ffurflen Ysgolion Rownd 2 2020-21

Fyhoff air Cymraeg

Gair yn odli gyda…

Geirfa Caffi

Geirfa Dydd Gwyl Dewi

Geirfa Haf

Geirfa Nadolig

Geirfa Nadolig

Geirfa Pasg

Geirfa Santes Dwynwen

Geirfa Siop

Geirfa Swyddfa

Geirfa Tafarn

Geirfa Wcraineg

Gêm – Dyfalwch y Gân

Gêm Cysylltiad Geiriol

Gemau Gartref

Gwefan – Anabledd

Gwefan MIC – beth yw MIC?

Gweithdrefnau Ariannol MIC / Polisiau

Gweithdy Marchnata – Wyn Roberts

Gweithgaredd – Addurn drws Nadolig

Gweithgaredd – Amdanaf i

Gweithgaredd – Bauble Nadolig Llawen

Gweithgaredd – Bingo Lleol

Gweithgaredd – Bingo Tywydd

Gweithgaredd – chwilair dail

Gweithgaredd – chwilair tywydd

Gweithgaredd – creu bisgedi cerddorol

Gweithgaredd – creu ceffyl

Gweithgaredd – creu coron

Gweithgaredd – creu creaduriaid dail

Gweithgaredd – creu ffon brenhines

Gweithgaredd – creu llyfrnod

Gweithgaredd – creu llyfrnod 2

Gweithgaredd – Creu Siglwr

Gweithgaredd – darllen & lliwio planedau 2

Gweithgaredd – darllen a lliwio planedau

Gweithgaredd – ffrindiau

Gweithgaredd – Fy rhestr ddarllen

Gweithgaredd – garland dail

Gweithgaredd – helfa drysor dail

Gweithgaredd – Helfa Drysor Hydref

Gweithgaredd – Helfa Drysor Iaith

Gweithgaredd – Helfa Drysor Nadolig

Gweithgaredd – Helfa Enfys

Gweithgaredd – Her Darllen

Gweithgaredd – printio dail

Gweithgaredd – Siarâds

Gweithgaredd – siart tywydd

Gweithgaredd – Sut Codi Calon

Gweithgaredd – sut dweud pêl droed mewn ieithoedd

Gweithgaredd – Taflenni Lliwio (Calan Gaeaf)

Gweithgaredd – Taflenni Lliwio (Nadolig – hwyl yr wyl)

Gweithgaredd – Taflenni Lliwio (Rygbi)

Gweithgaredd – Taflenni Lliwio (Sion Corn)

Gweithgaredd – Taflenni lliwio Cymraeg

Gweithgaredd – taflenni lliwio dail

Gweithgaredd – ysbienddrych

Gweithgaredd creu – Plas Pryfed – Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Gweithgarwch Darparwyr Dysgu Cymraeg yn ystod 2018-19

Gweithio ar ben ei hun

Gweithio’n dda o adref – Canna Consulting

Gwerthuso Gweithgaredd

Gwethusiad Eisteddfod

Gwybodaeth / Canllaw Marchnata a Chyfathrebu / Cyngor Celfyddydau Cymru

Gwybodaeth / Canllawiau Brand / Mentrau Iaith Cymru

Gwybodaeth / Cydweithio gyda Newyddiadurwyr / Heledd Siôn 2013

Gwybodaeth / Cyflwyniad Cyngor ar Gyllid / WCVA 2015

Gwybodaeth / Cyflwyniad i Farchnata / Richard Houdmont 2016

Gwybodaeth / Defnyddio’r Wasg i gyrraedd eich Cynulleidfa / Heledd Siôn 2013

Gwybodaeth / Diwrnod Cynllunio Marchnata 2014

Gwybodaeth / Paratoi am gyfweliad gyda’r Wasg / Heledd Siôn 2013

Gwybodaeth / Templed Llofnod E-byst Safonol / Mentrau Iaith Cymru 2016

Gwybodaeth / Ysgrifennu Datganiadau i’r Wasg / Heledd Siôn 2013

Gwybodaeth Generig – Beth yw Menter Iaith

Gwybodaeth/ Cyflwyniad ar Ffynonellau Cyllid/ WCVA 2015

Gwybodaeth/ Cyflwyniad i Grantiau Cronfa Treftadaeth y Loteri (Rhan 2)/ 2015

Gwybodaeth/ Cyflwyniad i grantiau Treftadaeth y Loteri (rhan 1)/ 2015

Gwyn ap Nudd (Calan Gaeaf) – creu penglog 1

Gwyn ap Nudd (Calan Gaeaf) – creu penglog 2.

Gwyn ap Nudd (Calan Gaeaf) – creu penglog 3.

Gwyn ap Nudd (Calan Gaeaf) – datganiad i’r wasg

Gwyn ap Nudd (Calan Gaeaf) – delwedd cyfryngol

Gwyn ap Nudd (Calan Gaeaf) – poster creu penglog

Heddwch mewn ieithoedd gwahanol

Helfa Drysor – eitemau ty

Helfa Drysor – llun corryn / pry’ cop

Helfa Drysor – Mesen

Helfa Drysor – PlanTawe

Helfa Drysor – polypocet

Helfa Drysor – Poster

Helfa Drysor – Taflen Lluniau

Helfa Drysor – Yr Ardd

Helfa Natur

Her – bat a phêl – Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Hunaniaith

Hunaniaith – tryloyw

Hyfforddiant / Rhaglen Medi – Rhagfyr 2015 / Mentrau Iaith Cymru 2015

Hyfforddiant Clybiau Fideo

Hyfforddiant gan MIC

Hyfforddiant Marchnata – Aqua 18/19

Hyfforddiant Marchnata Eich Busnes – Busnes Cymru Awst 2020

Hyfforddiant PQASSO

Hyfforddiant WCVA

Hyfforddiant WordPress

Hysbyseb Swydd Cydlynydd Cymraeg Byd Busnes

Iechyd – Cadw’n Ddiogel (Coronafirws)

Llais y Gymraeg

Llais y Gymraeg – cyflwyniad Gwenllian Carr (24-11-21)

Llais y Gymraeg – sleidiau gwybodaeth (Llywodraeth Cymru)

Llais y gymraeg – Top Tips defnydd digidol

Llawlyfr Grantiau Mentrau Iaith 2019

Llawlyfr Hyfforddiant Iechyd a Diogelwch 2015

Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu

Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu – Cyflawn

Llawlyfr Marchnata a Chyfathrebu – fersiwn newydd [2019]

Llawlyfr Staff (hen)

Llawlyfr Staff 2016

Lliwio – pêl droed – Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Lliwio – Traeth – Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Lluniau Lliwio Pasg

Llyfryn Addysg Casnewydd ‘Becoming Bilingual’

Llyfryn Addysg Mynwy Becoming Bilingual

Llyfryn Addysg RhCT Being Bilingual

Llyfryn Bod yn Ddwyieithog Sir Gâr

Llyfryn Haf o Gerddoriaeth 2017

Llyfryn Haf o Gerddoriaeth Gymraeg (2017)

Llythyr – cyngor cymuned / tref

Llythyr Cadarnhau Gweithwyr ar Saib – Coronafeirws – Darwin Gray 30.03.2020

Llythyr cychwynnol – ail iaith 2017

Llythyr cychwynnol Cwis Dim Clem 2018

Llythyr cychwynnol dwy ffrwd 2017

Llythyr Cyngor tref / cymuned *Saesneg*

Llythyr Cynnig Prosiect Cymraeg Byd Busnes

Llythyr Cynnig Swydd 2016

Llythyr Dim Clem 2020-21

Llythyr Diolch

Llythyr Gwahodd Ysgolion *Saesneg*

Llythyr i Gynghorau Sir a Heddlu *dwyieithog*

Llythyr Newidiadau Dim Clem 2020-21

Llythyr Saesneg Furlough Darwin Gray – Coronafeirws – 30.03.2020

Llythyr yn esbonio’r Ras i ysgolion (gellir golygu)

Llywodraethu Da – Dai Thomas

Lobïo Effeithiol

logo – Abertawe

Logo – BGTM

Logo – Bro Morgannwg

Logo – Bro Ogwr

Logo – Brycheiniog Maesyfed

Logo – Caerdydd

Logo – Caerffili

Logo – Casnewydd

Logo – Cered

Logo – CNPT

Logo – Conwy

Logo – Dinbych

Logo – Dinefwr

Logo – Fflint Wrecsam

Logo – Gwendraeth Elli

Logo – Hunaniaith

Logo – Maldwyn

Logo – Mentrau Iaith (Bach, D&G, Ysgrifen Gwyn)

Logo – Mentrau Iaith (Bach, D&G, Ysgrifen Llwyd)

Logo – Mentrau Iaith (Bach, Lliw, Ysgrifen Gwyn)

Logo – Mentrau Iaith (Bach, Lliw, Ysgrifen llwyd)

Logo – Mentrau Iaith (Hir, D&G, Ysgrifen Gwyn)

Logo – Mentrau Iaith (Hir, D&G, Ysgrifen Llwyd)

Logo – Mentrau Iaith (Hir, Lliw, Ysgrifen Gwyn)

Logo – Mentrau Iaith (Hir, Lliw, Ysgrifen Llwyd)

Logo – Mentrau Iaith Canllawiau Brand

Logo – Merthyr

Logo – MGSG

Logo – Mon

Logo – Penfro

Logo – RCT

logo Cwis Dim Clem

Logos / Brand Cymraeg / Llywodraeth Cymru 2015

Logos / Mentrau Iaith Cymru

Magi Ann – Adnoddau / Bathodynnau Gŵyl Dewi / Menter Iaith Sir y Fflint

Magi Ann – Cake Topper

Magi Ann – Lluniau bathodynnau i liwio mewn

Magi Ann – Lluniau Lliwio (generic)

Manylion Stiwardio Cymal Unigol i lenwi cyn diwedd Mehefin 2018 – Ras yr Iaith

Map Engheifftiol o Gymal – Bethesda 2016

Mapio Cymru

Marchnata / Ymgyrch / C’mon Cymru / Llywodraeth Cymru 2015

Meddwlgarwch – dim technoleg

Meddwlgarwch – edrych ar yr ochr bositif

Meddwlgarwch – helpu cysgu

Meddwlgarwych – delio gyda gorbryder

Meithrinfeydd – rheiny sydd am ddechrau meithrinfa

Memorandwm ac Erthyglau MIC

Memorandwm Cydweithio MIC a Mudiad Meithrin 2015

Memorandwm Cydweithio MIC ac Urdd Gobaith Cymru 2015

Mewnrwyd y Mentrau

Miliwn o siaradwyr i gynnwys pawb

Mudiad Meithrin

Mudiadau Dathlu’r Gymraeg

Mudiadau Dathlu’r Gymraeg

Mudiadau Dathlu’r Gymraeg

Mudiadau Dathlu’r Gymraeg

Mudiadau Dathlu’r Gymraeg

Mwgwd Draig Cymraeg

Neges Diolch MIC

Neges gan Eluned Morgan, Chwefror 2019

Noson Allan – cyflwyniad cadw’n saff cynnal digwyddiad 7.10.21

NPLD – Campws Donostia (San Sebastian) Gwlad y Basg, Hydref 2019

NPLD – Cyfarfod Cenedlaethol – Toulouse, Mawrth 2019

NPLD – Manteision aelodaeth

Nwyddau / Baneri Balchder / Calan Gaeaf / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Gŵyl Dewi / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Nadolig / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Owain Glyndŵr / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

Nwyddau / Baneri Balchder / Santes Dwynwen / Mentrau Iaith y Gogledd 2013

O’m Mhrofiad i – Iwan Williams sy’n trafod sut i lunio cais celfyddydol llwyddiannus

O’m Mhrofiad i – Mererid Haf Roberts: Paratoi ar gyfer ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol

O’m Mhrofiad i / Cynrychioli eich Menter neu Rwydwaith mewn Digwyddiad / Mentrau Iaith Cymru 2016

O’m Mhrofiad i / Cynyddu Gweithgarwch ar Twitter / Mentrau Iaith Cymru 2016

O’m Mhrofiad i / Trefnu Gŵyl Llwyddiannus / Menter Caerdydd 2016

Offerynnau yn Gymraeg

Palet Lliw Cylchoedd

Pamffled – Beth yw Menter Iaith?

Papur Cydweithio MIC a Dysgu Cymraeg

Partneriaid

Pecyn Addysg Gymraeg MICNPT Cym.

Pecyn Addysg Gymraeg MICNPT Eng

Pecyn aelodaeth 2017-18

Pecyn Aelodaeth Mentrau Iaith Cymru 2016-17

Pecyn Aelodaeth MIC 2018-19

Pecyn Anwytho Cyfarwyddwyr MIC

Pecyn Digidol Shwmae Su’mae

Pecyn Enghreifftiol yr Iaith ar Daith

Pecyn Gwybodaeth / Noddi Ras yr Iaith 2018 dwyieithog

Pecyn Pontio Addysg Gymraeg MICNPT (CYM)

Pecyn Pontio Addysg Gymraeg MICNPT (SAES)

Pecyn Prosiect / Noddwyr / Tafwyl 2015

Pecyn Trefnu Ras yr Iaith

Pecyn Ymgyrch / Brwydr y Bandiau 2016 / Mentrau Iaith Cymru 2016

Pecyn Ymgyrch / Say it in Cymraeg / Mentrau Iaith Cymru 2015

Perthynas â’r Awdurdodau

Plygain – datganiad i’r wasg

Plygain – poster hysbysebu

Podlediadau

Polisi a Strategaeth / Datganiad Polisi Iaith Fyw Iaith Byw Bwrw Mlaen / Llywodraeth Cymru 2014

Polisi a Strategaeth / Iaith Fyw Iaith Byw 2012-17 / Llywodraeth Cymru 2012

Polisi a Strategaeth / Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg / Llywodraeth Cymru 2010

Polisi Amddiffyn Plant a Phobl Ifanc 2016

Polisi Cwynion (allanol – gan y defnyddiwr)

Polisi Cynaladwyedd ac Amgylcheddol Mentrau Iaith Cymru

Polisi Diogelu Data

Polisi Diogelu Data MIC

Polisi Iechyd a Diogelwch 2016 templed

Polisi Iechyd a Diolgelwch MIC

Polisi Yswiriant Public Liability

Polisi/ Absenoldeb Gwaith/ Templed

Polisi/ Alcohol, Cyffuriau ac Ysmygu/ Templed

Polisi/ Bwlio ac Aflonyddu/ Templed (2016)

Polisi/ Cwynion Staff/ Templed (2016)

Polisi/ Cyfle Cyfartal/ Templed (2016)

Polisi/ Cyfyngu ar Waith Arall/ Templed

Polisi/ Defnydd o e-bost a’r we/ Templed

Polisi/ Diogelu Data/ Templed

Polisi/ Disgyblu/ Templed (2016)

Polisi/ Diswyddo (Redundancy)/ Templed

Polisi/ Mamolaeth, Tadolaeth, Mabwysiadu a Gweithio’n Hyblyg/ Templed (2016)

Polisi/ Rheoli Perfformiad/ Templed (2016)

Poster Manteision dwyieithrwydd

Prisiau Nwyddau Magi Ann

Proffil y Mentrau (2016)

Proffil y Mentrau (25)

Prosiect Cwis Dim Clem Rownd 3, 2018

Prosiect Tafodiaith Sir Benfro

Pwy sy’n siarad Cymraeg?

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr 10/5/19

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr 16/12/19

Pwyllgor Cefnogi Dysgwyr 16/12/19

Pwyllgor Rheoli – Archwiliad Sgiliau (templed Menter Caerffili)

Rheolau Cwis Dim Clem

Rheolau Sefydlog MIC

Rheoli eich Cyllid – Busnes Cymru Awst 2020

Rhestr Asedau MIC

Rhestr Dangosyddion Meysydd Ansawdd 6 a 10

Rhestr Hyfforddiant Mic Medi 2016- Chwefror 2017

Rhestr o ddolenni ymwneud gyda Techiaith (17-11-21)

Rysait – cacennau pêl droed

Rysait – Sgon Pimms – Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot

Rysait – Teisennau Bach Pel Droed

Rysait Bara Brith

Rysait Bisgedi Sinsir

Rysait Burrito Brecwast

Rysait Byrgyrs Cig Eidion

Rysait caserol cig eidion a llysiau

Rysait caserol cig eidion a llysiau

Rysait Hwms a Bara Fflat

Rysait Pitsa Calzone

Rysait Risoto

Rysait Uwd dros nos

Santes Dwynwen – Atebion Cwis Fideo

Santes Dwynwen – Atebion Cwis pdf

Santes Dwynwen – calon llawn geiriau

Santes Dwynwen – chwilair

Santes Dwynwen – creu cerdyn

Santes Dwynwen – Cwis Fideo

Santes Dwynwen – Cwis pdf

Santes Dwynwen – hanes Cymraeg

Santes Dwynwen – hanes Cymraeg a Saesneg

Santes Dwynwen – llwyau caru

Selog i hyrwyddo’r Gymraeg – Hanna Huws MI Môn

Sesiwn Adnoddau Dynol

Shwmae – Gweithgaredd – hongian drws

Siarad mwy nag un – Cymraeg

Speak more than one language – Saesneg

Stiwardio – cyngor

Stiwardio – llyfryn proffesiynol

Strwythur Cwmni a Dyddiad Dechrau (Cyn Medi 2017)

Sut i… Dewis iaith ar fbook

Sut i…newid iaith ar iphone

Sut mae: Hau Hadau / Sowing Seeds

Symud wrth y ddesg – darluniau – Laura Karadog (15-11-21)

Taflen atebion Rownd 1, 2017

Taflen atebion Rownd 2 2020-21

Taflen Atebion Rownd 2 2021-22

Taflen Common Voice Cymraeg – fersiwn i’w argraffu

Taflen gyllideb Bocswn Menter Iaith Conwy 2019

Taflen i’r ysgolion 2020-21

Taflen i’r ysgolion rownd 1af 2021-22

Taflen Sgorio 2020-21

Taflen Ysgolion Rownd 2 2021-22

Taith y Mentrau i wlad y Basg 2016

Targedau Mentrau’r De

Targedau Mentrau’r Gogledd

Teithiau Tywys – Top Tips

Templed – Llythyr Amrywio Cytundeb Cyflogaeth a chymal Diogelu Data – Darwin Gray 2018

Templed – Polisi Diogelu Data – Darwin Gray 2018

Templed – Rhannu Data Rheolwr Brosesydd – Darwin Gray 2018

Templed – Rhannu Data Rheolwr i brosesydd – Darwin Gray 2018

Templed – Rhybudd Preifatrwydd Cwsmeriaid a Chleientiaid – Darwin Gray

Templed – Rhybudd Preifatrwydd Staff Gweithwyr Contractwyr a Gwirfoddolwyr – Darwin Gray 2018

Templed anfoneb *dwyieithog*

Templed Asesiad Risg – Corau (Covid-19) gan y Gymdeithas Gorawl

TEMPLED Asesiad Risg Cymal Ras yr iaith

Templed Datganiad i’r Wasg

Templed LlC Astudiaeth Achos

Templed Saesneg Llythyr Furlough – Darwin Gray – Coronafeirws 30.03.2020

Templed tystysgrif Cwis Dim Clem

Tendro – Busnes Cymru Awst 2020

Tips – dysgu o adref

Tips – Garddio

Tips – gweithio o adref

Tips – Harddwch

Tips – Twtio

Top Tips – Cadw’n Ystwyth

Top Tips – Lles Meddwl

Torri’r Garw

Torri’r Garw – ticiwch ble gallu siarad Cymraeg

Traweffaith Economaidd a Diwylliannol Canolfan Soar / Merthyr Tudful 2015

Trefn DigwyddiadCenedlaethol MIC Hydref 2il 2018

Trefnu Clwb Flogio – Sut i fynd ati

Trefnu Cymal Lleol – Camau i’w Cymryd

Trefnu digwyddiadau – Llyfryn Gwaith Cynllunio Digwyddiad (Tachwedd 2021)

Trefnu Digwyddiadau – Llyfryn Gwaith Rheoli Digwyddiad (Tachwedd 2021)

Trosglwyddo Iaith

Trosglwyddo Iaith

Ty’r Cwmniau – MIC

Tystiolaeth MIC ar gyfer maes ansawdd 7

Undeb Rygbi Cymru

Wcreineg_Cymraeg

Wcreineg_Cymraeg_Saesneg

WCVA – Cronfa Asedau Segur

WCVA – cyflwyniad pp

WCVA – gwerthusiad cyfarfod Asedau Segur

Welsh Language Volunteering Framework

Wicipedia Cymraeg – Cyfwlyniad WiciMon

Wynebau hapus (llun) 2020-21

Y Fari Lwyd – darlun trawiadol

Y Fari Lwyd – Geiriau Pwnco

Y Fari Lwyd – i’w lliwio

Y Fari Lwyd – llythyr at ysgolion re: pecyn adnoddau

Y Fari Lwyd – llythyr cyhoeddus

Y Fari Lwyd – pecyn adnoddau

Y Fari Lwyd – poster Stomp

Y Gymraeg yn Dilyn Brexit – Cyflwyniad Emyr Lewis

Ymarfer Corff – cipi ypis

Ymarfer Corff – cipi ypis â rholyn ty bach!

Ymarfer Corff – cipi ypis pêl tennis

Ymarfer Corff – Mabolgampau clawr

Ymarfer Corff – Mabolgampau Her 1 – Cydbwysedd

Ymarfer Corff – Mabolgampau Her 2 – Y Planc

Ymarfer Corff – Mabolgampau Her 3 – Naid Seren

Ymarfer Corff – Mabolgampau Her 4 – Pengliniau Uchel

Ymarfer Corff – Mabolgampau Her 5 – Naid Broga

Ymarfer Corff – Mabolgampau Her 6 – Naid Hir

Ymarfer Corff – pengliniau uchel

Ymarfer corff – Sialens 500 Rep

Ymarfer corff – tips rhedeg

Ymarfer Corff – Ymarfer Partner

Ymateb Mentrau Iaith Cymru i Ymgynghoriad Miliwn o Siaradwyr erbyn 2050

Ymchwil ac Ystadegau / Anghenion Sgiliau Cymraeg mewn 8 sector / Llywodraeth Cymru 2014

Ymchwil ac Ystadegau / Arolwg Defnydd Iaith 2013-14 / Ystadegau Cymru 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Deall y Defnydd a Diffyg Defnydd o Wasanaethau Cymraeg / Cyngor ar bopeth 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned – Dogfen Gryno / Prifysgol Bangor 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Defnyddio’r Gymraeg yn y Gymuned / Prifysgol Bangor 2015

Ymchwil ac Ystadegau / Proffil Iaith Gogledd Ddwyrain Cymru / Sbectrwm 2014

Ymchwil ac Ystadegau / The Welsh Language and Social Media / MIC / BT 2014:]

Ymchwil ac Ystadegau / Y Gymraeg a Gwirfoddoli / Comisiynydd y Gymraeg 2014

Ymchwil ac Ystadegau / Y Gymraeg fel Grym Cymunedol ac Economaidd / Prifysgol Aberystwyth 2014

Ymchwil ac Ystadegau / Ymchwil Y Gymraeg a’r Rhwydweithiau Cymdeithasol / MIC / BT

Ymgynghoriad / Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg / Mehefin 2015

Ymgynghoriad / Diwygio Llywodraeth Leol / Ebrill 2015

Ymgynghoriad / Prentisiaethau / Ebrill 2015

Ymgynghoriad / Ymateb i Gynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru / Mentrau Iaith Cymru 2016-17

Ymgyrch / Pecyn Digidol Dydd Miwsig Cymru / Llywodraeth Cymru 2016

Ymgyrch y Bêl – Delweddau Cyfryngau Cymdeithasol

Ymgyrch y Bêl – Gwybodaeth a Chanllawiau

Ymwybyddiaeth Iaith / Cwis / Menter Iaith Sir y Fflint 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Cwis Ieithoedd Lleiafrifol / Menter Iaith Sir y Fflint 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Cwis yr Iaith Gymraeg / Menter Iaith Sir y Fflint 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Cyflwyniad Cŵl Cymru / Menter Iaith Sir y Fflint 2014

Ymwybyddiaeth Iaith / Cyflwyniad i Fusnesau / Menter Iaith Sir y Fflint 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Cyflwyniad i Grŵp Gofal Plant / Menter Iaith Sir y Fflint

Ymwybyddiaeth Iaith / Cymraeg yn y Gweithle / Menter Iaith Castell Nedd Port Talbot 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Ffeithiau am y Gymraeg / Menter Iaith Sir y Fflint 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Ffeithiau Saesneg

Ymwybyddiaeth Iaith / Holiaduron Defnydd y Gymraeg / Hunaniaith 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Llinell Amser y Gymraeg / Hunaniaith 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Pecyn Cwis / Hunaniaith 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Pecyn Gwerthuso / Hunaniaith 2015

Ymwybyddiaeth Iaith / Senario i Grŵp Di-Gymraeg / Menter Iaith Dinbych 2015

Yr Urdd

Ysgrifennu Llythyr

Ysgrifennu Llythyr – geirfa

Yswiriant MIC 2018-19