Dathlu cyfraniad neilltuol Rhian Davies i gymunedau Sir y Fflint. Enwebwyd Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint yn ddiweddar ar gyfer gwobr Dathlu Gwirfoddoli yr FLCV (Cyngor Gwirfoddoli Lleol Sir y Fflint) mae’r wobr yn cydnabod cyfraniad...