Mae Menter Gorllewin Sir Gâr. yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiect cynhwysiant digidol yng Ngorllewin Sir Gâr. Lleoliad: Caerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan Cyflog: £21,589 -...