Newyddion

Menter Bro Ogwr yn cefnogi diwydiant gerddoriaeth Gymraeg

Menter Bro Ogwr yn cefnogi diwydiant gerddoriaeth Gymraeg

Er mwyn nodi Dydd Miwsig Cymru ar 9 Chwefror, 2018, mae dau berson ifanc lleol sy’n frwd gerddoriaeth wedi sôn am y gefnogaeth a roddwyd i'r sin gerddoriaeth Gymraeg gan Fenter Bro Ogwr. Dechreuodd Rhys Upton, DJ o Flaengarw, ei fusnes ei hun, 'Adloniant Rhys Upton...

Cerddoriaeth Gymraeg yn ffynnu yn Nolgellau diolch i MAD

Cerddoriaeth Gymraeg yn ffynnu yn Nolgellau diolch i MAD

Mae MAD (Mudiad Adloniant Dolgellau) yn grŵp o bobl ifanc o ardal Dolgellau a ddaeth ynghyd i drefnu gigs Cymraeg i'w cyfoedion. Meddai Owain Meirion Edwards, aelod gwreiddiol MAD; "Fel rhan o MAD, rydym wedi trefnu nifer o gigs yng Nghlwb Golff y dref ac yn Nhŷ...

Cantores o Lannefydd yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Fenter Iaith

Cantores o Lannefydd yn gwerthfawrogi cefnogaeth y Fenter Iaith

Mae’r gantores, Mared Williams o'r band Y Trwbz wedi gweld cefnogaeth y fenter iaith leol yn amhrisiadwy. "Rydw i mewn cyswllt cyson â Menter Iaith Sir Ddinbych ac maen nhw'n wych yn hyrwyddo ein gigs a'n digwyddiadau, a digwyddiadau cerddoriaeth Gymraeg eraill. Roedd...

Mentrau Iaith yn dathlu Dydd Miwsig Cymru

Mentrau Iaith yn dathlu Dydd Miwsig Cymru

I ddathlu'r cyfoeth o gerddoriaeth Gymraeg ar 9 Chwefror, bydd y Mentrau Iaith yn arddangos arwyr tawel y sin gerddoriaeth Gymraeg, o artistiaid ifanc a threfnwyr gigs i DJs ysgol. Mae Mentrau Iaith Cymru, sefydliad ymbarél sy'n cefnogi'r 22 Menter Iaith yng Nghymru...