Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni i ddylunio, gweinyddu, cynnal a chynnig cefnogaeth ar gyfer dwy wefan. Mae’r tendr hwn ar gyfer 2 ddarn o waith, nodir isod:  Rhan 1 – Gwefan Papurau Bro  Mae Mentrau Iaith Cymru yn gweinyddu grant ar ran Llywodraeth Cymru...