Newyddion

Cerddoriaeth Iaith Gymraeg yn Abertawe

Cerddoriaeth Iaith Gymraeg yn Abertawe

Mae Menter Iaith Abertawe yn falch iawn i lansio prosiect newydd a fydd yn gweld cyfres o ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw iaith Gymraeg, dwyieithog, ac amlieithog ar draws y ddinas dros y ddwy flynedd nesaf. Mae’r prosiect yn anelu i adeiladu ar y sîn cerddoriaeth...

Gŵyl Tawe

Gŵyl Tawe

Pleser Menter Iaith Abertawe yw cyhoeddi’r manylion llawn ar gyfer Gŵyl Tawe ar ddydd Sadwrn y 10fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Yn ymuno gyda’r rhaglen cerddoriaeth fyw bydd Rogue Jones a Gillie. Hyn fydd perfformiad cyntaf Rogue Jones yn...

Gwirfoddolwyr yn graidd i sesiynau gwerin

Gwirfoddolwyr yn graidd i sesiynau gwerin

Ers mis Ionawr eleni mae sesiwn werin newydd yn cael ei chynnal yn lolfa tafarn Pen y Baedd (Boar’s Head) yng Nghaerfyrddin, wedi’i ysbrydoli gan sesiwn tebyg ym Mhontardawe. Cafodd y sesiwn ym Mhontardawe hefyd ei ysbrydoli gan un arall, fel esbonia Harri Powell o...