Newyddion

Gwahoddiad i dendro: Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Gwahoddiad i dendro: Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni i ddylunio, gweinyddu, cynnal a chynnig cefnogaeth ar gyfer dwy wefan. Mae’r tendr hwn ar gyfer 2 ddarn o waith, nodir isod:  Rhan 1 – Gwefan Papurau Bro  Mae Mentrau Iaith Cymru yn gweinyddu grant ar ran Llywodraeth Cymru...

Galw am Gwmni Adnoddau Dynol

Galw am Gwmni Adnoddau Dynol

Gwahoddir Ceisiadau gan Gwmnïau Cymwysedig ar gyfer Tendr Cefnogaeth Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni allanol er mwyn: Cysoni cytundebau, llawlyfrau a pholisïau Adnoddau Dynol y Mentrau Iaith Diweddaru llawlyfr polisïau...

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Galwad am gwmniau Marchnata, Cyfathrebu ac Adnoddau Dynol

Mae Mentrau Iaith Cymru yn gwahodd cwmniau i dendro i ddarparu cefnogaeth: Marchnata a Chyfathrebu Adnoddau Dynol Yn ddelfrydol, bydd y cwmniau llwyddiannus yn gallu darparu'r wasanaeth yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae briffiau y ddwy dendr isod. Briff...