Dros y ddwy flynedd diwethaf mae Menter Caerdydd wedi bod yn cynnal gweithdai yn ysgolion Fitzalan High, Whitchurch High, Glantaf, Bro Edern a Plasmawr, yn creu bandiau newydd i berfformio yn Tafwyl fel rhan o raglen i godi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg ymysg...