Mae Menter Caerffili yn chwilio am 2 aelod o staff gyda chymwysterau addas (neu'n gweithio tuag at) i weithio rhan amser fel Cynorthwywyr Chwarae yn ein safleoedd gofal plant yn Ysgol Bro Allta ac Ysgol Trelyn. Manylion y swydd: Bro Allta: swydd 20 awr, 11:30-15:30 -...