Mae Menter Iaith Abertawe yn dymuno penodi Uwch-swyddog Ieuenctid rhan-amser. Oes gen ti'r sgiliau sydd ei angen i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Abertawe? Clicia fan hyn am fwy o wybodaeth.