Mae ap cwis Cymraeg newydd, Ap Sialens, wedi ei lansio yn ddiweddar o ganlyniad i rwydweithio rhwng Menter Iaith Sir Ddinbych, pymtheg ysgol leol, Cwmni Sbectol Cyf. a Thîm Ymgynghorol Y Gymraeg Sir Ddinbych. Cafwyd trafodaeth mewn cyfarfod cychwynnol ar ofynion...